HILTEN TOFFE TAFELS PADEL OPEN 2022

Toernooi
28-10-2022 t/m 5-11-2022
Slibbroek 2
5081 NS Hilvarenbeek
Inschrijf periode:
3 september 2022 t/m 21 oktober 2022
Logo TC Hilten - Hiltenhal

Contactgegevens HILTEN TOFFE TAFELS PADEL OPEN 2022

Allround Racket Centrum HiltenHal
toernooi@hiltenhal.nl
06-54315818